Polityka rabatowa
REGULAMIN CLODI CLUB

 1. W ramach programu lojalnościowego Klient uzyska stały rabat w wysokości 5% na zakup Produktów. Warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego jest dokonanie zakupów u Sprzedawcy na łączną kwotę 500,00 zł, przy czym do powyższej kwoty nie są wliczane koszty dostawy, pakowania prezentowego oraz bonów upominkowych. Po dokonaniu zakupów za kwotę min. 500zł rabat 5% będzie obowiązywał do zakupów kolejnych.
 2. Rabat o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie ceny Produktu nie objętego inną promocją oraz wyprzedażą.
 3. Klient który przystąpił do programu lojalnościowego będzie dodatkowo otrzymywał jednorazowy rabat w wysokości 20 % wartości Produktu (rabat urodzinowy).
 4. Rabat urodzinowy jest ważny w miesiącu w którym przypadają urodziny Klienta.
 5. Sprzedający udzieli rabatu urodzinowego poprzez wysłanie, najpóźniej na jeden dzień przed miesiącem w którym przypadają urodziny Klienta, kodu rabatowego na numer telefonu Klienta wskazany w formularzu zgłoszenia.
 6. Warunkiem udzielania Klientowi rabatu urodzinowego jest podanie w formularzu zgłoszenia: daty urodzenia oraz numeru telefonu Klienta.
 7. Klient objęty programem lojalnościowym będzie otrzymywał dodatkowe, jednorazowe rabaty w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Sprzedawcę.
 8. Klient może zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie na adres www.clodi.pl oświadczenia w powyższym zakresie.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć warunki programu lojalnościowego z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu zgłoszenia oświadczenia w powyższym zakresie.
 10. Każdy Klient (również nie objęty programem lojalnościowym) otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 15 % na pierwsze zamówienie w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych na podany przez Klienta adres poczty mailowej.
 11. Rabaty udzielone Klientowi przez Sprzedawcę nie podlegają wymianie na gotówkę, lecz uprawniają Klienta wyłącznie do obniżenia ceny produktu.
 12. Wszelkie rabaty udzielane przez Sprzedawcę  (z tytułu programu lojalnościowego, jednorazowego rabatu, rabatu urodzinowego, innych akcji promocyjnych) nie sumują się i nie dotyczą Produktów objętych wyprzedażami, promocjami oraz innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami.
 13. Rabaty udzielane przez Sprzedawcę nie dotyczą zakupów bonów upominkowych, a także kosztów dostawy i pakowania prezentowego.

Specjalnie dla Ciebie

załóż konto i zyskaj

CLUB CLODI

STAŁY RABAT -5% 

i niespodzianka urodzinowa

ZAŁÓŻ KONTO

*szczegóły dostępne w regulaminie