1. Výměna zboží probíhá na základě dobrovolného souhlasu firmy Angelika Krupińska „Amanda“ Obchodní společnost, ul. Kaliny 95/28, 41-506 Chorzów.
 2. Náklady na výměnu výrobku pokrývá Zákazník.
 3. Pravidla výměny zboží:
  1. zboží lze vyměnit do 14 dnů ode dne zakoupení;
  2. zboží bude vyměněno v rámci daného výrobku za jinou barvu nebo velikost, pokud je k dispozici u Prodávajícího;
  3. výrobek, který má Zákazník v úmyslu vyměnit:
   • nesmí mít žádné známky použití, zejména musí být čistý,
   • nesmí být poškozen,
   • musí k němu být trvale připojena všechna označení (např. vnitřní štítky a originální štítky a papírové štítky, vnější štítky), se kterými byl výrobek dodán v době nákupu. Tato označení musí být originální (tj. pocházet od prodávajícího) a nesmějí obsahovat stopy odstranění a opětovného připojení k výrobku,
   • výrobek, který byl v době prodeje zabalen, by měl být v původním obalu,
   • nebyl zakoupen v propagační akci, která vylučuje možnost výměny (informace o možnosti výměny jsou vždy uvedeny v pravidlech dané propagační akce).
 4. Výměna výrobku spočívá ve vrácení zboží Prodávajícímu a následném opětovném prodeji zboží vybraného Zákazníkem k výměně.
 5. Neprovedení výměna zboží do 14 dnů ode dne nákupu se rovná ztrátě možnosti uplatnit právo na výměnu později.
 6. Veškeré reklamace týkající se způsobu vypořádání výměny zboží zasílejte na adresu: www.clodi.pl nebo na adresu sídla Prodávajícího.
 7. Výměny zboží zaslané "na dobírku" nebudou přijaty.